Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Çotgalary arzan bahadan burawlaýan çotga awtoulagy

Gysga düşündiriş:

Buraw arassalaýjy çotga aşhana, hammam, myhman otagy, içerde, daşarda, awtoulag jikme-jikliklerinde we ş.m. ulanylýar.

Islege görä ýumşak, orta, gaty dykyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çotgalary arzan bahadan burawlaýan çotga awtoulagy

Description

Önümiň ady Çotgalary arzan bahadan burawlaýan çotga awtoulagy
Reňk Ak, sary, gyzyl we ş.m.
Bukja Karton

Has köp sorag üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

drilling brush kit drill scrub brush set drill cleaning brushes

drill cleaning brushFAQ

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?Düzüp bilersiňizmi?

J: Biz öndüriji, öz galyndy zawodymyz we bilelikde söwda ofisimiz bar.Nusga ýa-da çyzgylara esaslanyp düzüp bileris.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 5-20 gün, mukdaryna görä.

S: Nusga berýärsiňizmi?Nusga üçin näçe gün?

J: Hawa, elbetde, nusga sargytlary kabul edilýär.Nusgalar tölegsizdir, dürli ýagdaýlara bagly.Takmynan 5-7 gün we UPS, FedEx, DHL, TNT we ş.m.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: “Töleg <= 2000USD, 100% öňünden ulanmak has gowudyr.Töleg> = 2000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans tölegi. "Beýleki töleg usullaryny hem kabul edýäris: Western Union, Paypal we ş.m.

S: Sitirlemäni almazdan ozal haýsy maglumatlary bermeli?

J: Gün panelini arassalaýan çotga üçin jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly bermeli: çotganyň ululygy (2inç, 3,5 dýuým, 4inç, 5inç).Elbetde, islegiň mukdaryny bize maslahat bermeli.

S: ODM edip bilermi?OEM edýärsiňizmi?

J: Hawa, müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzüp bileris.

Bu hakda has köp sorag üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Süýji (WhatsApp / Wechat: +86 15375513347)

E-poçta: candy@jzbrush.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň