Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Senagat neýlon bristle bahar rolikli çotga tozanlamak üçin spiral rulon çotgasy

Gysga düşündiriş:

Çotganyň yzygiderli basyşyny we arassalanmagyny talap edýän goşundylar üçin amatly: oba hojalygy, çörek bişirilýän peç çotgalary, gurşun kislotasynyň batareýasynyň öndürilmegi, blok we kerpiç, we gips tagtasynyň önümçiligi, beton görnüşi arassalamak, süýümli aýna izolýasiýasy, süzgüç ekrany arassalamak, çäge konweýerleri, aýna arassalamak , senagat geçiriji peçler, metal ýasamak, kagyz öndürýän fabrikler, nebit we gaz turbageçirijisi, esasy metallar, çaphana, demir üçek, rezin we plastmassa, degirmen we faner önümçiligi.


 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Material:PP, polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy, neýlon
 • MOQ:2 bölek
 • Eltip beriş wagty:Takmynan 5 gün
 • Mysal:elýeterli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Senagat neýlon bristle bahar rolikli çotga tozanlamak üçin spiral rulon çotgasy

  Description

  Spiral ýaraly rulon çotgalary, aýlawly silindr çotgasyny emele getirmek üçin çyzykly, ýadro ýa-da şahta göni demir bilen goldanýan kanal zolaklaryny öwrüp, ýasalýar.Çotgalaryň bu görnüşleriniň ajaýyp tarapy, her rulonyň arasyndaky meýdançany üýtgetmek bilen, müşderilerimiz üçin çotga doldurmagyň dykyzlygynyň has giň gerimi bolup biler.Örän dykyz ýaprakly rulon çotgalaryndan başlap, has dykyz has açyk ýaraly rulon çotgasyna çenli, meýdança opsiýalary giň mümkinçiliklere mümkinçilik berýär.

  Önümiň ady Senagat neýlon bristle bahar rolikli çotga tozanlamak üçin spiral rulon çotgasy
  Ölçegi Hususy ululyk
  Material PP, Neýlon, Polat, Poslamaýan polat, Alýumin garyndysy
  MOQ 2 bölek
  Bukja Karton ýa-da faner korpusy
  Eltip bermegiň wagty Takmynan 5 gün nusga 15 günüň dowamynda köpçülikleýin sargyt

  209 spiral brush coil brush coil roller brushcoil brush

  FAQ

  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?Düzüp bilersiňizmi?

  J: Biz öndüriji, öz galyndy zawodymyz we bilelikde söwda ofisimiz bar.Nusga ýa-da çyzgylara esaslanyp düzüp bileris.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 5-20 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?Nusga üçin näçe gün?

  J: Hawa, elbetde, nusga sargytlary kabul edilýär.Nusgalar tölegsizdir, dürli ýagdaýlara bagly.Takmynan 5-7 gün we UPS, FedEx, DHL, TNT we ş.m.

  S: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: “Töleg <= 2000USD, 100% öňünden ulanmak has gowudyr.Töleg> = 2000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans tölegi. "Beýleki töleg usullaryny hem kabul edýäris: Western Union, Paypal we ş.m.

  S: Sitirlemäni almazdan ozal haýsy maglumatlary bermeli?

  J: Gün panelini arassalaýan çotga üçin jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly bermeli: uzynlygy, daşky diametri, içki diametri, material.Elbetde, islegiň mukdaryny bize maslahat bermeli.

  S: ODM edip bilermi?OEM edýärsiňizmi?

  J: Hawa, müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzüp bileris.

   

  Bu hakda has köp sorag üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

  Süýji (WhatsApp / Wechat: +86 15375513347)

  E-poçta: candy@jzbrush.com


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň