Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Öndüriji polat sim abraziw neýlon bahar ýarasy rulon çotgasy

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary hilli, öz zawodymyz bar.
Zawoddan gönüden-göni bahasy bilen üpjün edilýär.
Islegleriňize görä nusgalary hödürläň.
Cleaningokary arassalaýyş netijeliligi we işlemek aňsat.


 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Bristle:abraziw, polat sim, Neýlon,
 • Maýa:polat, poslamaýan polat, şahasyz
 • MOQ:2 bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Öndüriji polat sim abraziw neýlon baharyCoara çotgasy

  Description

  Öz zawodymyz bar, ýokary hilli çotga.

  Metbugat satuw topary size iň gowy hyzmaty hödürlär.

  Islendik soragymyz, inerenerimiz, ony bilelikde çözmäge kömek eder.

  Önümiň ady Öndüriji polat sim abraziw neýlon baharyCoara çotgasy
  Ölçegi Custöriteleşdirilen
  MOQ 2 bölek
  Bahasy Talaplaryňyzyň çotgasynyň ululygyna laýyk gelýär
  Eltip bermegiň wagty takmynan 7-15 gün
  Bukja karton ýa-da agaç gap

  abrasive roller brush abrasive nylon coil brush 203

  coil brush

  FAQ

  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?Düzüp bilersiňizmi?

  J: Biz öndüriji, öz galyndy zawodymyz we bilelikde söwda ofisimiz bar.Nusga ýa-da çyzgylara esaslanyp düzüp bileris.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 5-20 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?Nusga üçin näçe gün?

  J: Hawa, elbetde, nusga sargytlary kabul edilýär.Nusgalar tölegsizdir, dürli ýagdaýlara bagly.Takmynan 5-7 gün we UPS, FedEx, DHL, TNT we ş.m.

  S: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: “Töleg <= 2000USD, 100% öňünden ulanmak has gowudyr.Töleg> = 2000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans tölegi. "Beýleki töleg usullaryny hem kabul edýäris: Western Union, Paypal we ş.m.

  S: Sitirlemäni almazdan ozal haýsy maglumatlary bermeli?

  J: Gün panelini arassalaýan çotga üçin jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly bermeli: uzynlygy, daşky diametri, içki diametri, material.Elbetde, islegiň mukdaryny bize maslahat bermeli.

  S: ODM edip bilermi?OEM edýärsiňizmi?

  J: Hawa, müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzüp bileris.

   

  Bu hakda has köp sorag üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

  Süýji (WhatsApp / Wechat: +86 15375513347)

  E-poçta: candy@jzbrush.com


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň