Jübi telefony
0551-65865828
Bize jaň ediň
86-18956588919
E-poçta
waylon@jzbrush.com

Neýlon Bristle konweýer guşak arassalaýjy rolik çotgasy öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Neýlon Bristle konweýer guşak arassalaýjy rolik çotgasy öndürijisi

 • Çyzuwyňyza görä adaty ululykdaky çotga.
 • Tüýdügiň galyňlygy çotganyň maksadyna baglydyr.
 • Çotga örtügi arassalamak, miwe we gök önümleri arassalamak ýa-da gabmak üçin ulanylyp bilner.

Bu hakda has giňişleýin soraglar üçin göni habarlaşyň!


 • Ady:Neýlon Bristle konweýer guşak arassalaýjy rolik çotgasy öndürijisi
 • Ölçegi:adaty ululyk
 • MOQ:2 bölek
 • Bukja:dokalan sumka ýa-da faner korpusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Neýlon Bristle konweýer guşak arassalaýjy rolik çotgasy öndürijisi

  Önümiň ady Neýlon Bristle konweýer guşak arassalaýjy rolik çotgasy öndürijisi
  Bristle Neýlon PA6, PA610, PA66, PBT, PP
  Tube PE
  Mil Polat, poslamaýan polat, SS
  MOQ 2 bölek
  Bukja agaç guty

  simple drawing

  Simpleönekeý çyzgy boýunça talaplaryňyzy bize paýlaşyp bilersiňiz.

  Çotga hurmany arassalamak, kartoşkany arassalamak / gabamak, zynjyry arassalamak / gabamak, miweleri arassalamak we ş.m. üçin ulanylyp bilner.

  028

  application

  Hytaýyň Anhui welaýatynda senagat çotgasyny öndüriji.

  industrial rotating brush

  Company ProfilesFAQ

  S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?Düzüp bilersiňizmi?

  J: Biz öndüriji, öz galyndy zawodymyz we bilelikde söwda ofisimiz bar.Nusga ýa-da çyzgylara esaslanyp düzüp bileris.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 5-20 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?Nusga üçin näçe gün?

  J: Hawa, elbetde, nusga sargytlary kabul edilýär.Nusgalar tölegsizdir, dürli ýagdaýlara bagly.Takmynan 5-7 gün we UPS, FedEx, DHL, TNT we ş.m.

  S: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: “Töleg <= 2000USD, 100% öňünden ulanmak has gowudyr.Töleg> = 2000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans tölegi. "Beýleki töleg usullaryny hem kabul edýäris: Western Union, Paypal we ş.m.

  S: Sitirlemäni almazdan ozal haýsy maglumatlary bermeli?

  J: Gün panelini arassalaýan çotga üçin jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly bermeli: uzynlygy, daşky diametri, içki diametri, dykyzlygy we galyňlygy.

  Elbetde, islegiň mukdaryny bize maslahat bermeli.

  S: ODM edip bilermi?OEM edýärsiňizmi?

  J: Hawa, müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzüp bileris.

  Bu hakda has köp sorag üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

  Süýji (WhatsApp / Wechat: +86 15375513347)

  E-poçta: candy@jzbrush.com

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň